Brecon Fans Races

 

Race Entry Declaration

The Brecon Fans Races are insured through the Welsh Fell Runners Association (WFRA). In line with their safety guidelines, it is a condition on race entry (either on the day or online) that all competitors must make the following declaration.

Declaration: entering the races on-line constitutes your agreement with the following:

I understand that this race is held in accordance, and that I have familiarised myself , with the WFRA Safety Code. I confirm that I am aware of the Organiser’s information and requirements in connection with this race. I confirm that I have navigational skills appropriate for this race and will carry throughout the race any equipment specified by the WFRA Safety Code or by the Race Organiser. I accept the hazards involved in fell running and acknowledge that I am entering and running in this race at my own risk. Other than the Organiser’s liability for causing death or personal injury by negligence, I confirm that I understand that the Organiser accepts no liability to me for any loss or damage of any nature to myself or property arising out of my participation in this race.

Rwy’n deall y cynhelir y ras hon yn unol â Chôd Diogelwch CRMC, a fy mod wedi ei ddarllen. Rwy’n cadarnhau fy mod yn ymwybodol o wybodaeth a gofynion y Trefnwyr yn y ras hon. Rwy’n cadarnhau fod gen i sgiliau defnyddio map a chwmpawd digonol ar gyfer y ras ac y gwnaf gario unrhyw offer y bydd Côd Diogelwch CRMC neu Drefnwyr y Ras yn gofyn i mi eu cario drwy’r ras gyfan. Rwy’n derbyn y peryglon sy’n gysylltiedig â redeg mynydd ac yn derbyn y cyfrifoldeb o gymryd rhan. Ar wahan i atebolrwydd y Trefnwyr am achosi marwolaeth neu anaf personol drwy esgeulustod, rwy’n cadarnhau fy mod yn deall nad oes gan y Trefnwyr unrhyw gyfrifoldeb am golled neu niwed o unrhyw fath i mi nac i unrhyw eiddo gennyf i o ganlyniad i gymryd rhan yn y ras yma.

https://www.breconfans.org.uk/declaration